Klimaatneutrale koffie breekt door

Door: Mark Huis in ’t Veld

Klimaatneutrale producten zitten flink in de lift. In 2017 brak klimaatneutrale koffie door in het supermarktschap: het aandeel ‘klimaatneutraal’ steeg boven de 5% van de totale Nederlandse koffiemarkt. Na fairtrade, biologisch en UTZ blijkt klimaatneutraal voor koffiebedrijven de logische ‘next step’ naar een 100% duurzaam product. De koffie is herkenbaar aan het label Klimaatneutraal Gegarandeerd, een waarborg voor de koffiegebruiker dat de impact op klimaatverandering nihil is.

Sinds het klimaatakkoord van Parijs zijn er veel meer bedrijven tot de conclusie gekomen dat het tijd is om in actie te komen. Ze vragen zich af: ‘Wat is eigenlijk de klimaatimpact van ons bedrijf’? En hoe kunnen we die CO2-uitstoot terugbrengen? In eerste instantie keken bedrijven met name naar de impact van de eigen organisatie, het energieverbruik, het wagenpark, ‘scope 1 en 2’ in broeikasgastermen. Maar meer en meer kijkt men ook naar de impact buiten de grenzen van hun bedrijf (scope 3). Bij producten die elders worden geproduceerd zit de klimaatimpact met name in de keten, in de productie, de verpakking en het transport. Belangrijk dus om juist de CO2-uitstoot in de keten mee te nemen, zeker als je merk op het product staat. Geen gemakkelijke weg, want je moet voor het meten en reduceren van de CO2-uitstoot aankloppen bij je leveranciers. Ook daar zien voorzichtig aan steeds meer actie.

Koffie loopt voorop

Er zijn al jarenlang verschillende klimaatneutrale producten van koplopers in Nederland verkrijgbaar: boeken van uitgeverij Noordhoff, leaseauto’s van Terberg, kattenbakvulling van Sivomatic en diverse drukwerk. Maar toch nog steeds incidenteel. Afgelopen jaar veranderde dat en kunnen we echt spreken van een doorbraak voor klimaatneutrale producten in Nederland. Met koffie als koploper: zowel in de B-to-B markt, met bedrijven als Bidfood (voorheen Deli XL), Redbeans en Van Zelst, als in de B-to-C markt, met bedrijven als Coop, Plus en Spar die allen hun volledig nieuwe huismerk-assortiment ‘gewoon’ koffie (en thee) klimaatneutraal aanbieden. Het aandeel klimaatneutrale koffie in Nederland steeg daardoor in één klap boven de 5%!

Klimaatverandering bedreigt koffie

Dat koffie hierbij voorop loopt is op zich niet zo vreemd. De verduurzaming van de koffie in de Nederlandse supermarkt gaat terug tot 1988 met de introductie van fairtrade koffie en werd gevolgd door ‘biologische’, ‘UTZ’ en ‘Rainforest Alliance’ koffie. Klimaatneutrale koffie is in die zin de logische ‘next step’ op weg naar 100% duurzame koffie. Daarnaast heeft klimaatverandering een behoorlijke negatieve impact op de productie van koffie. Stijging van temperatuur en verandering van neerslagpatronen zorgt voor toename van ziektes en verkleining van het productieareaal, koffie wordt steeds hoger de helling op gejaagd. Volgens het Climate Institute verliezen we in 2050 50% van het wereldwijde koffieareaal als de CO2-uitstoot niet drastisch wordt beperkt. En tenslotte heeft koffie zelf natuurlijk ook een behoorlijke impact op het klimaat. De wereldproductie van ongeveer 9 miljoen ton koffie per jaar is verantwoordelijk voor een uitstoot van zo’n 36 miljoen ton CO2. Gelijk aan 130 miljard kilometers met de auto!

Klimaatneutraal Gegarandeerd

Genoemde bedrijven zijn herkenbaar aan het label Klimaatneutraal Gegarandeerd. Zodat de eindgebruiker zeker weet dat dit product geen impact meer heeft op de verandering van het klimaat: de CO2-uitstoot is zo nauwkeurig en volledig mogelijk in kaart gebracht, het bedrijf werkt structureel aan reductie van die uitstoot door bijvoorbeeld energiebesparing bij het branden en de CO2-uitstoot die resteert wordt volledig gecompenseerd door te investeren in duurzame energieprojecten die CO2-uitstoot voorkomen.

De standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd vraagt continue verbetering van de deelnemende bedrijven. Een belangrijk verbeterpunt bij koffie zit in de eerste schakel, de verbouw. Van welke plantage de koffie precies komt is niet altijd bekend. Dat is natuurlijk wel nodig om de uitstoot exact te kunnen berekenen en reduceren. Reductie in de keten is essentieel en vermindert de noodzaak tot compensatie. Deze zogenaamde omschakeling van offsetting naar insetting zal komend jaar een belangrijk speerpunt voor ons zijn. Naast de verdere uitbreiding van het aanbod aan klimaatneutrale koffie binnen en buiten Nederland natuurlijk. Wordt vervolgd.

Bron: Climate Neutral Group