Hercertificering PSO trede 3

Met trots kunnen wij melden dat wij onze hercertificering hebben behaald voor het PSO-keurmerk trede 3.  Van Zelst Automaten heeft laten zien dat de organisatie structureel werk maakt van sociaal ondernemen en zichtbaar haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Met de certificering voldoet Van Zelst aan alle vereisten voor het verlengen van het PSO-keurmerk middels het auditrapport van de certificerende instelling.

WAT IS PSO?

PSO is een certificering voor organisaties die bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Door plaatsing in de eigen organisatie, door inkopen bij andere PSO- of SW-bedrijven of werk uitbesteden bij andere PSO- of SW- bedrijven.

Voor een PSO-erkenning moet minimaal 20% van de sociale bijdrage gerealiseerd zijn in de eigen organisatie. Sociaal inkopen of uitbesteden bij andere PSO- of SW-bedrijven is niet verplicht.

KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE EISEN

PSO bestaat uit zowel kwantitatieve criteria als kwalitatieve eisen (waaronder passend werk en begeleiding). Om in aanmerking te komen voor PSO-erkenning moeten organisaties aan beide type criteria voldoen.

PRESTATIELADDER

Vanuit de doelstelling om socialer ondernemen te bevorderen is de PSO ingericht als een prestatieladder. Er zijn vier niveaus: een aspirant-status en drie treden waarbij organisaties, in oplopende mate, bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.