Jouw beker verandert, wat betekent dit?

De totale koffieconsumptie in Nederland bedraagt ongeveer 18,6 miljard koppen koffie op jaarbasis. Hiervan wordt 29% buiten de deur genuttigd en 55% op het werk. In Nederland worden er jaarlijks ongeveer 3-5 miljard koffiebekers weggegooid, vaak na eenmalig gebruik. De impact hiervan is dus enorm. Vanaf 1 januari 2024 geldt daarom dat wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten voor consumptie op kantoor zijn verboden. Dit betekent dat veel organisaties op zoek moeten naar een alternatief. Een complex vraagstuk waar wij je graag bij helpen.

In de zoektocht naar de meest duurzame koffiebeker ontstond het KoffiebekerPact waar wij als founding partner onderdeel van zijn. Naar aanleiding van ons onderzoek zijn er 7 stappen gedefinieerd, die samen de belangrijkste keuzes vormen die een organisatie moet maken in het succesvol implementeren van een herbruikbaar bekersysteem.

1. Onderzoek welke herbruikbare beker het beste alternatief is

In principe zijn er twee hoofdkeuzes: je personeel zelf iets van thuis laten meenemen of de bekers centraal regelen. Wil je het centraal regelen dan zijn de volgende stappen handig om te doorlopen. Welke beker past het beste bij de gebruiker, de organisatie en de locatie? We hebben hiervoor een handige infographic van de Rijksoverheid die je helpt om een keuze te maken. Ook hebben we een beslisboom die je keuze overzichtelijk maakt. 

2. Houd rekening met bestaande faciliteiten

Zijn er al vaatwassers aanwezig en bevinden deze zich op de afdelingen of is dit centraal ingericht? Gebruik maken van bestaande faciliteiten verlaagt de milieu-impact van het aanschaffen van nieuwe vaatwassers. Daarnaast dienen er goede inzamelpunten te worden gekozen en kan er gebruik worden gemaakt van een statiegeldsysteem om de return rate te verhogen.

3. Werk nauw samen met interne stakeholders zoals schoonmaak en catering

Afstemming van het herbruikbare bekersysteem met hun dagelijkse activiteiten is belangrijk om veel extra werk te voorkomen en het systeem goed te laten werken.

4. Betrek de gebruiker in de ontwerpkeuze van de beker

Uit de pilots kwam naar voren dat bepaalde koffiebeker ontwerpen niet aansluiten bij de wensen van de gebruiker. Het kan helpen om medewerkers een aantal bekeropties van het meest duurzame materiaal te laten testen voordat deze grootschalig worden ingekocht.

5. Communicatie is key

Vanuit het onderzoek komt naar voren dat er veel draagvlak is voor de overstap naar herbruikbare koffiebekers. Maar communicatie is hierin zeer belangrijk. Communiceer waarom de overstap naar een herbruikbare beker nodig is om zo de gebruiker mee te krijgen in de transitie.

6. Beperk gebruik of inkoop van extra materialen

Beperk de aanschaf van extra papieren handdoekjes, schoonmaakmiddelen, vaatwasser accessoires of nieuwe vaatwassers om de milieu en financiële impact hiervan te beperken.

7. Bewustwording

Bewustwording van de gebruiker over de milieu-impact die gepaard gaat met het frequent afwassen en omspoelen, beker bij einde levensduur in juiste afvalstroom, gebruik van warm water en andere middelen is een belangrijke eerste stap in de gedragsverandering van de gebruiker.