Succesvolle campagne voor 'Iedereen onderdak. nu'

Deze week is de campagne 'iedereen onder dak .nu' beëindigd. De campagne heeft prachtige resultaten opgeleverd waar wij als trotse partner aan hebben mogen bijdragen. Samen met de stad Eindhoven, Brainport, de inwoners en het bedrijfsleven is er namelijk €179.000,- opgehaald. De opbrengst van de campagne komt ten goede aan het werkervaringsproject Bakkie040. 

Groeiend probleem

Dakloosheid is in heel Nederland een groeiend probleem. In 10 jaar tijd is het aantal dak- en thuislozen bijna verdubbeld. In een moderne, welvarende stad als Eindhoven hebben dagelijks meer dan 350 mensen geen dak boven hun hoofd. Daarnaast zijn er zo’n 80 ‘bankslapers’: mensen die voor een slaapplaats nog nét een beroep kunnen doen op familie, vrienden of kennissen.  

Nieuw perspectief

In 2021 verandert er veel aan de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen in Eindhoven. Er komt meer aandacht voor preventie, betere basiszorg, meer maatwerk en betere nazorg. Centraal in de nieuwe aanpak staat het bieden van nieuw perspectief in de vorm van werk.  

Bakkie040

Onderdeel van deze aanpak is het nieuwe baristaproject Bakkie040. Springplank opent komend jaar drie speciale koffiebars verspreid door de stad. Daar kunnen daklozen aan de slag en worden ze onder meer opgeleid tot barista’s. De nieuwe vaardigheden en contacten die ze opdoen, vormen een belangrijke stap in de richting van reguliere baan en een beter bestaan. [Het is de bedoeling dat de koffiebars uiteindelijk volledig door (voormalig) dak- en thuislozen worden gerund.]

Goed bakkie

Het geld dat is ingezameld met de campagne iedereen onder dak .nu komt volledig ten goede aan de oprichting van deze koffiebars. Fijne locaties, goede tafels en stoelen, een gezellige bar, koffieservies en de nodige apparatuur: eigenlijk aan alles wat nodig is voor (h)eerlijke koffie. Zodat iedereen die van een goed bakkie houdt straks met volle teugen kan genieten.