Van Zelst automaten opnieuw Klimaatneutraal

Wij mogen ons voor het 5de jaar op een rij klimaatneutraal noemen. En daar zijn we trots op.
Maar wat betekent klimaatneutraal eigenlijk? En hoe kun je klimaatneutraal worden?

Wat is klimaatneutraal?

In december 2015 werd in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat we in 2050 klimaatneutraal zouden moeten zijn. Klimaatneutraal betekent dat we niet langer een negatieve impact maken op het klimaat.

Afspraken die gemaakt zijn, zijn onder andere:

  • De gemiddelde temperatuurstijging op aarde moet onder de 2 graden blijven
  • De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 moet in balans zijn met de natuurlijke opslagcapaciteit van de aarde. Er mag dus niet meer CO2 uitstoot zijn dan de aarde zelf kan verwerken.
  • Armere landen worden geholpen met het verminderen van de uitstoot door de rijkere landen.

De overheid heeft hier een hele kluif aan. Maar het ligt ook in onze eigen handen. Bedrijven en ondernemingen kunnen grote stappen maken, aangezien zij ook vaak meer uitstoten. Daarom zijn wij al in 2015 begonnen met 100% klimaatneutraal ondernemen.

Hoe zijn wij klimaatneutraal geworden?

Hoe bereik je klimaatneutraliteit? Is het al mogelijk om helemaal niets aan CO2 uit te stoten? Een goede vraag. Want inderdaad, het is nog heel moeilijk om niets uit te stoten.

Maar gelukkig zijn er twee sporen die je kan volgen.

  1. De eigen CO2-uitstoot minimaliseren en
  2. Klimaatcompensatie


Wij reduceren CO2 door onder andere:

Klimaatcompensatie is ons tweede spoor. De Climate Neutral Group (CNG) helpt ons daarbij.
Compensatie richt zich onder andere op het verminderen van de CO2-uitstoot waar dat nog heel goed kan. Door gebrek aan middelen en techniek, wordt er in sommige landen nog veel meer CO2 uitgestoten dan nodig. Daar kunnen we iets betekenen.
In Oeganda bijvoorbeeld, waar we CO2 reduceren door het plaatsen van Cooking Stoves. Een prachtig project wat zowel families in Oeganda helpt, als ons klimaat.


Het mooie van de samenwerking met CNG is dat we, om hun keurmerk te behouden, ons committeren aan een jaarlijkse mindering van onze eigen CO2-uitstoot (spoor 1). Het blijft dus niet bij eenmalige acties. Het is een commitment aan het verdrag van Parijs, onze aarde en de toekomstige generaties.


Wil je meer weten over onze golden cooking stoves project en over klimaatcompensatie? Lees dan dit artikel over Maarten van Zelst in Oeganda

Onze behaalde certificaten kun je hier vinden.