Certificaten

Van Zelst is totaalleverancier voor bedrijven, horeca en instelllingen. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen hebben wij certificeringen waarmee onze klanten de zekerheid hebben dat onze kwaliteit, bedrijfsprocessen en logistieke processen conform getoetste criteria worden gerealiseerd en gecontroleerd. Hieronder vind je een overzicht van onze certificaten die je kunt downloaden.

Certificaat ISO 9001

ISO 9001 is een norm die aangeeft op welke wijze een organisatie zeker kan stellen dat zij:

  • Weet wat haar klanten van haar verwachten en eisen.
  • Voldoende middelen ter beschikking stelt om aan deze eisen te kunnen voldoen.
  • Haar dienst of product op de afgesproken wijze levert en de voedselveiligheid in acht neemt.
  • Continue controleert of er inderdaad aan de eisen is voldaan en waar nodig verbeteringen doorvoert.

Wil je ons kwaliteitsbeleid inzien? Je kunt dit aanvragen via info@zelst.nl

Download ons certificaat hier.

Certificaat ISO 14001

ISO 14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem: het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestaties. Wij zijn op de hoogte van de effecten op het milieu die we als organisatie kunnen veroorzaken en doen er alles aan om deze te voorkomen of te minimaliseren.

Wil je ons kwaliteitsbeleid inzien? Je kunt dit aanvragen via info@zelst.nl

Download ons certificaat hier.

Certificaat klimaatneutraal gecertificeerde koffie

Waar duurzame koffie zich vooral richt op sociaal maatschappelijke, economische en milieu aspecten van de koffiehandel, richt klimaatneutrale koffie zich op het neutraliseren van de negatieve CO2-impact op ons klimaat. Onze Melange d'Or koffiebonen zijn volledig klimaatneutraal gecertificeerd. Wij compenseren de CO2-uitstoot van deze koffie van Cradle-to-grave. Meer informatie hierover vind je hier.

Download ons certificaat hier.

Certificaat klimaatneutraal gecertificeerde organisatie

In samenwerking met de Climate Neutral Group hebben we de CO2-voetafdruk van Van Zelst in kaart gebracht. Door middel van het Cook Stove Project in Oeganda compenseren wij onze totale CO2-uitstoot. Meer informatie hierover vind je hier.

Download ons certificaat hier.

Certificaat PSO

Vanaf 1-12-2015 zijn wij een PSO-gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Van Zelst Automaten niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

Sinds 2018 hebben wij zelfs trede 3 behaald van de PSO-ladder, hier zijn wij heel trots op. 

Download ons certificaat hier.

Certificaat BRITA Duurzaamheidsverklaring 

Wij zetten ons volledig in om ons afval tot een minimum te beperken. Wij werken samen met BRITA GmbH om gebruikte waterfilterpatronen te verzamelen zodat ze gerecycled kunnen worden. 

Download ons certificaat hier.

Certificaat BIO - SKAL

Skal ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole.

Download ons certificaat hier.

Certificaat Made Blue - 2022

1 op de 10 mensen hebben nog altijd geen toegang tot schoon drinkwater. Wij vinden dat hier verandering in moet komen. Daarom doneren wij via Made Blue voor ieder gedronken kopje koffie of thee via een koffieautomaat van Van Zelst een kopje water in een land waar schoon drinkwater niet vanzelf sprekend is. Zo hebben wij al meer dan 100 mensen kunnen helpen door ze toegang te geven tot schoon drinkwater voor minimaal 10 jaar. 

Download ons certificaat hier.

 

Certificaat Van Zelst - VGM-checklist Aannemers, VCA * 2017/6.0

Download ons certificaat hier.

Certificaat Van Zelst - Wasven

In samenwerking met de Climate Neutral Group hebben we de CO2-voetafdruk van Van Zelst en Wasven in kaart gebracht. Door middel van het Cook Stove Project in Oeganda compenseren wij onze totale CO2-uitstoot. 

Download ons certificaat hier.