Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze visie op MVO

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen neemt een onderneming de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.

Van Zelst Automaten heeft MVO sinds de oprichting hoog in het vaandel staan. Wij zijn een familiebedrijf en tot onze familie normen en waarden behoort het zorgen voor mens en maatschappij zodat wij, en onze toekomstige generaties een goede en gezonde toekomst hebben. Van Zelst Automaten wil als familiebedrijf dat huidige, maar ook volgende generaties een goede en gezonde toekomst hebben. Wij kijken verder  dan alleen onze organisatie. Ons MVO- beleid bestaat uit 3 belangrijke pijlers: Sociaal, duurzaam en klimaatneutraal.

1. Onze visie op sociaal ondernemen

Aan al onze activiteiten is een menselijk aspect verbonden. Deze mensen, of ze nu personeel, klant of leverancier zijn, worden met groot respect en onbevooroordeeld bejegend. Ons grootste kapitaal is het menselijk kapitaal omdat wij vinden dat je alleen hiermee sociaal en financieel succesvol kan zijn. Ons beleid is vastgelegd in ons personeelshandboek en stimuleert dat onze medewerkers plezier hebben in hun werk en het beste uit zichzelf halen.

Van Zelst hecht veel waarde om iedereen een eerlijke kans te bieden om een zelfstandig en verantwoord bestaand op te bouwen. Dit doen we onder anderen door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. Wij hebben de hoogste trede, trede 3, op de PSO ladder bereikt. De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor socialer ondernemen. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Van Zelst Automaten niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook een volwaardige werkplek in onze eigen bedrijfsvoering biedt.

Daarnaast hebben wij een sociale functie naar onze omgeving. Wij ondersteunen particuliere, sportieve en zakelijke projecten, met of zonder tegenprestatie, daar waar die projecten een positieve invloed hebben op mens en zijn omgeving. Voorbeelden zijn: Sponsoring van TML Dommelstreek, Stichting Kartini en Marathon Eindhoven. Aan sommige organisaties zijn wij al meer dan 10 jaar verbonden. Ook leveren wij wekelijks een bijdrage aan de Voedselbank.

2. Duurzaam

In het kader van ons MVO beleid hebben wij een verantwoordelijkheid om voor onszelf, maar ook voor onze klanten, het MVO beleid in de keten te toetsen. Van Zelst Automaten is totaalleverancier en in onze bedrijfsmaatschappelijke rol zijn wij:

- Klant bij diverse fabrikanten en overige toeleverende bedrijven:

Wij controleren dan ook de afkomst van deze producten en de wijze van fabricage.

- Totaalleverancier van producten, automaten en diensten aan bedrijven:

Als totaalleverancier kunnen klanten alle producten bij ons afnemen wat uiteraard minder belastend is voor het milieu. Ook is het onze taak en ambitie om dit op zo’n efficiënt mogelijke manier te doen. Alle producten en diensten zijn vrij van risico's, zowel aan de productiekant als aan de gebruikerskant. Om dit te waarborgen zijn wij ISO 22000 gecertificeerd.

Wij stimuleren onze klanten dan ook om te kiezen voor duurzame producten. We bieden een breed assortiment van producten met duurzaam gecertificeerde labels en adviseren klanten om hier een verantwoorde keuze in te maken. Bij de ontwikkeling van ons eigen merk Melange d’Or streven we ernaar om deze met keurmerken als Max Havelaar, 100% duurzaam of UTZ aan te bieden. Zoals onze Melange d’Or koffie en de Melange d’Or thee. Wij beseffen ook dat er veel winst te behalen valt met onze bezorgdienst en kijken daarom continu naar nieuwe mogelijkheden. Zo hebben we diverse elektrische wagens rondrijden in de omgeving Eindhoven en hebben we een vrachtwagen die gekoeld is op zonne-energie. Daarnaast zorgen we voor zo efficiënt mogelijke bezorgroutes waardoor we zo min mogelijk uitstoot realiseren.

3. 100% Klimaatneutraal

Van Zelst is sinds 2015 volledig klimaatneutraal. Dit houdt in dat alle CO2-uitstoot die wij produceren door onze bedrijfsvoering, volledig gecompenseerd wordt. Van Zelst heeft MVO sinds haar oprichting hoog in het vaandel staan. We hebben daarom ook ieder jaar doelstellingen om onze CO2-uitstoot te verlagen. Deze doelstellingen zijn behaald en we hebben in de laatste 3 jaar onze CO2-uitstoot met 25% gereduceerd. Vanwege onze service en dienstverlening (onder andere onze logistieke afdeling) blijven we CO2-uitstoot houden. Wij nemen hiervoor onze verantwoordelijkheid  en laten daarom jaarlijks onze CO2-voetafdruk berekenen. Sinds 2015 zijn we als organisatie, inclusief onze 5 vestigingen, 100% klimaatneutraal. Onze focus blijft liggen op de reductie van CO2-uitstoot en ieder jaar hebben we dan ook de doelstelling om de CO2-uitstoot te verlagen.

CO2 compensatie

Wij compenseren onze CO2 uitstoot door elders in de wereld de CO2-uitstoot te verlagen. Dit doen we door het houtskooloven project in Oeganda. In Oeganda kookt ongeveer 94% van de huishoudens op open vuur of inefficiënte houtskoolovens. Dit leidt tot veel ontbossen en klimaatverandering. Arme families in Oeganda spenderen tot 15% van hun inkomen aan houtskool of hout. Als zij zelf hout sprokkelen kost dit ongeveer 6 uur per dag. Deze factoren verergeren de armoede in Oeganda. Dit project heeft tot doel klimaatverandering tegen te gaan en daarnaast de situatie voor de lokale bevolking te verbeteren. In samenwerking met de lokale bevolking zijn efficiënte houtskoolovens ontwikkeld en toegankelijk gemaakt voor de armste huishoudens. De productie en de verkoop van deze ovens vindt lokaal plaats in heel Oeganda.